Home

JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona u koordinaciji sa Upravom za obrazovanje i nauku Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i Muftijstvom bihaćkim, organizuje seminar za nastavnike Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona.

Seminar će se održati 20.11.2016. godine (nedjelja), sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, po programu koji možete pogledati OVDJE.

 

 

 

I ove godine nam se obratio Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva, nevladina organizacija, tražeći podršku za ovogodišnju realizaciju najvećeg globalnog informatičko-edukativnog događaja "Sat kodiranja".
CPCD u sklopu navedenog projekta pozivaju sve škole i druge nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da učestvuju u aktivnostima koje će se održavati od 05. do 11. decembra 2016. godine.
Materijal na osnovu kojeg možete steći potpuni uvid u ovu materiju možete pogledati OVDJE.

 

Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, u školskoj 2016/2017. godini, možete pogledati i preuzeti OVDJE.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putem postupka direktnog sporazuma - usloge servisiranja, održavanja i popravke računarske opreme, za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog kancelarijskog materijala za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE.

Plan nabavki u JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu možete pogledati OVDJE.

Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabavki u JU Pedagoški zavod USK-a možete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju nabavke putem postupka direktnog sporazuma - usluge servisiranja, održavanja i popravke računarske opreme, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja, održavanja i popravke računarske opreme, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kancelarisjkog materijala možete pogledati OVDJE.

Ugovor o odabiru najpovoljnjeg dobavljača možete pogledati OVDJE.

Plan nabavki JU Pedagoški zavod USK-a za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu, vršenje usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona na takmičenja u školskoj 2015/16 godini, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg dobavljača postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu, vršenje usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona na takmičenja u školskoj 2015/16 godini, možete pogledati OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 07.05.2016. godine u Velikoj Kladuši (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 14.05.2016. godine u Cazinu (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 21.05.2016. godine u Sanskom Mostu (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 28.05.2016. godine u Bihaću (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.