Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona
Home

Uvjerenja o stručnim usavršavanjima nastavnika matematike u osnovnim i srednjim školama na području USK-a, koja su održana 23.06.2018. godine u Cazinu i 25.06.2018. godine u Bosanskoj Krupi su odštampana.
Nastavnici svoja Uvjerenja mogu preuzeti u prostorijama Pedagoškog zavoda USK-a.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je objavilo Konkurs i Plan upisa učenika/ca u prvi (I) razred srednjih škola za školsku 2018/2019 godinu, koji možete pogledati na zvaničnoj web stranici Minstarstva...

http://vladausk.ba/v4/index/ministarstvo-obrazovanja-nauke-kulture-i-sporta/2

Obrazac PRIJAVE na konkurs/natječaj za upis u prvi razred srednje škole možete preuzeti OVDJE.

 

Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona i Udruženje matematičara USK-a zajedno organizuje stručno usavršavanje za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona.

Pozivamo sve nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama na području USK-a na stručno usavršavanje, koje će se održati 25.06.2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10,00 sati u JU "Druga osnovna škola" Bosanska Krupa.

POZIV u formi zvaničnog dokumenta, u kojoj se između ostalog nalaze sve ključne informacije (teme, predavači, način prijave itd...), možete preuzeti OVDJE.

 

Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona organizuje stručno usavršavanje za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona, a rukovodeći se činjenicom da je kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika korisno ukoliko se želi povećati dostignuti nivo kvaliteta odvijanja nastavnog procesa u našim školama zasnovan na ishodima učenja.

U tom kontekstu, pozivamo sve nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama na području USK-a na stručno usavršavanje i matematičko druženje sa nazivom "Dan matematike USK-a", koje će se održati 23.06.2018. godine (subota), sa početkom u 10,00 sati u JU "Gimnazija" Cazin.

POZIV u formi zvaničnog dokumenta, u kojoj se između ostalog nalaze sve ključne informacije (teme, predavači, način prijave itd...), možete preuzeti OVDJE.