Home

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, u saradnji sa JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona i vodovodnim preduzećima na području USK-a, organizuje obilježavanje Svjetskog dana voda pod nazivom „NIKO NE SMIJE BITI IZOSTAVLJEN“, 22.03.2019. godine.
Obilježavanje je organizovano na način da se centralni događaj održi 22.03.2019. godine u Bihaću, a centralnom događaju prethodi aktivnost edukativnog karaktera u našim osnovnim i srednjim školama, koja podrazumijeva aktivno učešće naših učenika i njihovih nastavnika (mentora) u cjelokupnom događaju, na način da osmisle i na raspisani Konkurs prijave adekvatan tematski rad koji će se baviti problematikom voda.
Sve relevantne informacije o navedenom događaju, kontakt osobama za eventualna pitanja, načinu prijave, rokovima i slično, nalaze se u materijalu ispod.

Poziv JU Pedagoški zavod USK-a za prijavu na konkurs možete preuzeti OVDJE.

Prvu obavijest Biotehničkog fakultet i partnerskih ustanova možete preuzeti OVDJE.

Konkurs možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Template za izradu postera možete preuzeti OVDJE.

 

Informaciju o Smotri sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika srednjih škola Unsko-sanskog kantona za školsku 2017/2018. godinu, možete pogledati  OVDJE.

Program rada  Smotre sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu, u kojoj se nalaze propozicije za sva predviđena takmičenja, možete pogledati OVDJE.

Kalendar takmičenja Smotre spososbnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika srednjih škola za tekuću školsku 2018/2019. godinu, možete pogledati OVDJE.

Odluku o imenovanju Organizacionog odbora ovogodišnje Smotre možete pogledati OVDJE.

 

Informaciju o Smotri sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola Unsko-sanskog kantona za školsku 2017/2018. godinu, možete pogledati OVDJE.

Program rada  Smotre sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola za školsku 2018/2019. godinu, u kojoj se nalaze propozicije za sva predviđena takmičenja, možete pogledati OVDJE.

Kalendar takmičenja Smotre spososbnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola za tekuću školsku 2018/2019. godinu, možete pogledati OVDJE.

Odluku o imenovanju Organizacionog odbora ovogodišnje Smotre možete pogledati OVDJE.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog kancelarijskog materijala za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge restorana za seminar matematike, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabavki JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljijeg ponuđača u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge prijevoza profesora matematike na seminar u Bihać, za relaciju Bužim - Bosanska Krupa - Bihać i obratno, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljijeg ponuđača u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge prijevoza profesora matematike na seminar u Bihać, za relaciju Sanski Most - Ključ - Bosanski Petrovac- Bihać i obratno, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljijeg ponuđača u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge prijevoza profesora matematike na seminar u Bihać, za relaciju Velika Kladuša - Cazin - Bihać i obratno, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za uslugu prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola USK-a na Federalna takmičenja školske 2016/17 godine, možete pogledati OVDJE.

Plan nabavki JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putem postupka direktnog sporazuma - usloge servisiranja, održavanja i popravke računarske opreme, za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog kancelarijskog materijala za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE.

Plan nabavki u JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu možete pogledati OVDJE.

Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabavki u JU Pedagoški zavod USK-a možete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju nabavke putem postupka direktnog sporazuma - usluge servisiranja, održavanja i popravke računarske opreme, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja, održavanja i popravke računarske opreme, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kancelarisjkog materijala možete pogledati OVDJE.

Ugovor o odabiru najpovoljnjeg dobavljača možete pogledati OVDJE.

Plan nabavki JU Pedagoški zavod USK-a za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu, vršenje usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona na takmičenja u školskoj 2015/16 godini, možete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg dobavljača postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu, vršenje usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona na takmičenja u školskoj 2015/16 godini, možete pogledati OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 07.05.2016. godine u Velikoj Kladuši (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 14.05.2016. godine u Cazinu (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 21.05.2016. godine u Sanskom Mostu (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluživanja hranom za dan 28.05.2016. godine u Bihaću (uže područje grada), možete pogledati i preuzeti OVDJE.