Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona ima 8 (osam) zaposlenika:

  1. Haris Omanović, prof. - Direktor
  2. Samira Demirović, dipl. pravnik - Stručni savjetnik za pravne, opće poslove i normativnu djelatnost
  3. Omer Perviz, dipl. ecc. - Stručni savjetnik za knjigovodstvene poslove
  4. Dr. sc. Edin Strukan, dipl.ing. - Rukovodilac sektora za analizu i istraživanje
  5. Nuho Kurtović, prof. - Stručni savjetnik za opće-stručni nadzor
  6. Smajo Sulejmanagić, prof. - Stručni savjetnik za razrednu nastavu
  7. Dr. sc. Enesa Silić, prof. -Stručni savjetnik za matematiku i informatiku
  8. Ejub Alagić, prof. - Stručni savjetnik za humanistička područja