Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona ima 6 (šest) zaposlenika:

  1. Haris Smajić, prof. - Vršilac dužnosti direktora
  2. Samira Kuduzović, dipl. pravnik - Stručni savjetnik za pravne, opće poslove i normativnu djelatnost
  3. Omer Perviz, dipl. ecc. - Stručni savjetnik za knjigovodstvene poslove
  4. Nuho Kurtović, prof. - Viši stručni savjetnik za stručno-pedagoški nadzor za općestručni nadzor
  5. Dr. sc. Enesa Silić, prof. - Viši stručni savjetnik za stručno-pedagoški nadzor za matematiku i informatiku
  6. Ejub Alagić, prof. - Viši stručni savjetnik za humanistička područja