Print this page

NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ISLAMSKU VJERONAUKU - OSNOVNE ŠKOLE

24 October 2019 Aktuelnosti
NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ISLAMSKU VJERONAUKU - OSNOVNE ŠKOLE

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je svojom Odlukom broj: 10-38-9357-4/19 od 25.09.2019. godine, verificirao izmjen i dopune Nastavnog plana i programa od I do IX razreda devetogodišnje osnovne škole za predmet Islamska vjeronauka, koji je također usvojen od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te naložilo njegovu primjenu u osnovnim školama na području Unsko-sanskog kantona od školske 2019/20. godine.

Odluku o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa možete preuzeti OVDJE.

Nastavni plan i program možete preuzeti OVDJE.