USAGLAŠENI DOKUMENTI SA AKTIVA DIREKTORA (SMOTRA 2019/2020)

11 December 2019 Aktuelnosti

NOVI Pravilnik o Smotri, možete preuzeti OVDJE.

OSNOVNE ŠKOLE:

Informaciju o prošlogodišnjoj Smotri, možete preuzeti OVDJE.

Odluku o imenovanju Organizacionog odbora ovogodišnje Smotre (2019/20), možete preuzeti OVDJE.

Program rada ovogodišnje Smotre (2019/20), možete preuzeti OVDJE.

Kalendar takmičenja ovogodišnje Smotre (2019/20), možete preuzeti OVDJE.

SREDNJE ŠKOLE:

Informaciju o prošlogodišnjoj Smotri, možete preuzeti OVDJE.

Odluku o imenovanju Organizacionog odbora ovogodišnje Smotre (2019/20), možete preuzeti OVDJE.

Program rada ovogodišnje Smotre (2019/20), možete preuzeti OVDJE.

Kalendar takmičenja ovogodišnje Smotre (2019/20), možete preuzeti OVDJE.