ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

10 December 2020 Aktuelnosti 422 Views

Zapisnik možete preuzeti OVDJE

 U prilogu se nalazi Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u predmetu javne nabavke-nabavka uredskih i računalnih strojeva i opreme