Print this page

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

10 December 2020 Aktuelnosti 309 Views
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Zapisnik možete preuzeti OVDJE

 U prilogu se nalazi Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u predmetu javne nabavke-nabavka uredskih i računalnih strojeva i opreme