Glavni meni
Ustanove
Home Aktuelnosti Plan nabavki

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a - registracija slubenog vozila JU Pedagoki zavod USK-a, moete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke - registracija slubenog vozila JU Pedagoki zavod USK-a, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a u postupka javne nabavke - nabavka pogonskog goriva (benzin) za slubeno vozilo JU Pedagoki zavod USK-a u 2019. godini moete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka pogonskog goriva (benzin) za slubeno vozilo JU Pedagoki zavod USK-a u 2019. godini moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a za nabavku potronog kancelarijskog materijala za 2017. godinu, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge restorana za seminar matematike, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabavki JU Pedagoki zavod Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljijeg ponu?a?a u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge prijevoza profesora matematike na seminar u Biha?, za relaciju Buim - Bosanska Krupa - Biha? i obratno, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljijeg ponu?a?a u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge prijevoza profesora matematike na seminar u Biha?, za relaciju Sanski Most - Klju? - Bosanski Petrovac- Biha? i obratno, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljijeg ponu?a?a u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge prijevoza profesora matematike na seminar u Biha?, za relaciju Velika Kladua - Cazin - Biha? i obratno, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za uslugu prijevoza u?enika osnovnih i srednjih kola USK-a na Federalna takmi?enja kolske 2016/17 godine, moete pogledati OVDJE.

Plan nabavki JU Pedagoki zavod Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a u postupku nabavke putem postupka direktnog sporazuma - usloge servisiranja, odravanja i popravke ra?unarske opreme, za 2016. godinu, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a u postupku javne nabavke potronog kancelarijskog materijala za 2016. godinu, moete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka potronog kancelarijskog materijala za 2016. godinu, moete pogledati OVDJE.

Plan nabavki u JU Pedagoki zavod Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu moete pogledati OVDJE.

Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabavki u JU Pedagoki zavod USK-a moete pogledati OVDJE.

Odluku o pokretanju nabavke putem postupka direktnog sporazuma - usluge servisiranja, odravanja i popravke ra?unarske opreme, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najovoljnijeg ponu?a?a za usluge servisiranja, odravanja i popravke ra?unarske opreme, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a kancelarisjkog materijala moete pogledati OVDJE.

Ugovor o odabiru najpovoljnjeg dobavlja?a moete pogledati OVDJE.

Plan nabavki JU Pedagoki zavod USK-a za 2016. godinu moete pogledati OVDJE.

Odluku o ponitenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu, vrenje usluga prevoza u?enika osnovnih i srednjih kola Unsko-sanskog kantona na takmi?enja u kolskoj 2015/16 godini, moete pogledati OVDJE.

Odluku o izboru najpovoljnijeg dobavlja?a postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu, vrenje usluga prevoza u?enika osnovnih i srednjih kola Unsko-sanskog kantona na takmi?enja u kolskoj 2015/16 godini, moete pogledati OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluivanja hranom za dan 07.05.2016. godine u Velikoj Kladui (ue podru?je grada), moete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluivanja hranom za dan 14.05.2016. godine u Cazinu (ue podru?je grada), moete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluivanja hranom za dan 21.05.2016. godine u Sanskom Mostu (ue podru?je grada), moete pogledati i preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponuda za usluge restorana i posluivanja hranom za dan 28.05.2016. godine u Biha?u (ue podru?je grada), moete pogledati i preuzeti OVDJE.

 
Posjetitelji
Trenutno aktivnih Gostiju: 10