Home Osnovne škole
Naziv škole Poštanski broj Mjesto škole Adresa Telefon
E-mail Prezime i ime direktora
JU OŠ HARMANI I 77000 BIHAĆ HARMANSKI SOKAK 3 037/223-292 037/223-292 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Trivunić Belmana
OŠ HARMANI II 77000 BIHAĆ EŠREFA KOVAČEVIĆA B.B. 037/220-198 037/220-198 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Fajić Amir
JU OŠ "PREKOUNJE" 77000 BIHAĆ SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA 26. 037/311030 037/319117 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Kozlica Anela
OŠ GORNJE PREKOUNJE-RIPAČ 77000 BIHAĆ VEJZOVAC B.B. 037/319-231 037/319-230 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Čajić Alan
OŠ KAMENICA 77000 BIHAĆ, KAMENICA MULA MUSTAFE BAŠESKIJE B.B. 037/388-142 037/388-142 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Dizdarić Almina
OŠ GATA ILIDŽA VRSTA 77207 GATA GATA, BIHAĆ 037/370-310 037/370-310 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript -
JU OŠ "BREKOVICA" 77205 BIHAĆ BREKOVICA BB 037/302131 037/302131 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ćehajić Amra

OŠ KULEN VAKUF-ORAŠAC

KŠC "IVAN PAVAO II"

PU RICHMOND PARK INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL BIHAĆ

77206

77000

 

77000

KULEN VAKUF

BIHAĆ

 

BIHAĆ

TRG ŽRTAVA 12.JUNI

CERAVCI BB

 

SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA

037/365-651

037/350850

 

037-312902

037/365-651

037/350850

 

037-312902

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Dizdarević Halida

Slavo Grgić

Sulić Amra

OŠ PRVA OSNOVNA ŠKOLA 77240 BOSANSKA KRUPA TRG AVDE ĆUKA 36 037/471-107 037/471-107 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Velić Amir
OŠ DRUGA OSNOVNA ŠKOLA 77240 BOSANSKA KRUPA ZAHUM B.B. 037/472-066 037/472-066 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Zjakić Daira
JU OŠ "JEZERSKI" 77241 BOSANSKA KRUPA JEZERSKI B.B. 037/481-063 037/481-063 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Hodžić Almir
OŠ OTOKA 77244 BOSANSKA KRUPA, OTOKA OTOČKIH HEROJA B.B. 037/477-003 037/477-033 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Suljić Azra
OŠ AHMET HROMADŽIĆ 77250 BOSANSKI PETROVAC V KORPUSA B.B. 037/881-047 037/881-047 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Kavaz Mujesira
OŠ BUŽIM 77245 BUŽIM, MRAZOVAC BUŽIM, GENERALA IZETA NANIĆA 35 037/410-114 037/410-114 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Nuhić Adnan
OŠ "SULJO MIRVIĆ"
77249 BUŽIM KONJODOR B.B. 037/425-089 037/425-089

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

v.d. Jusić Husein

OŠ "MIRSAD SALKIĆ"
77249 BUŽIM ČAVA B.B. 037/423-265 037/423-265 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Suljadžić Zeid
JU OŠ "CAZIN I" 77220 CAZIN HASANA MUJEZINOVIĆA 037/514-221 037/514-221 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Sabljaković Zlatko
OŠ CAZIN II 77220 CAZIN, ĆUPRIJA ĆUPRIJA B.B. 037/539-032 037/539-031 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Muharemović Ermina
OŠ ĆORALIĆI 77226 CAZIN ĆORALIĆI B.B. 037/536-598 037/536-598 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Hušić Denis
JU OŠ "GORNJA KOPRIVNA" 77222 GORNJA KOPRIVNA GORNJA KOPRIVNA B.B. 037/550-673 037/550-673 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ožegović Ahmet
OŠ LISKOVAC 77227 CAZIN, LISKOVAC LISKOVAC B.B.PEĆIGRAD 037/551-008 037/551-008 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Hilić Izudin
OŠ OSTROŽAC 77228 CAZIN OSTROŽAC B.B.CAZIN 037/531-159 037/531-159 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Okanović Hajrudin
OŠ PEĆIGRAD 77227 CAZIN, PEĆIGRAD PEĆIGRAD B.B. 037/540-204 037/540-204 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Osmićević Ermin
OŠ "SKOKOVI" 77227 CAZIN SKOKOVI B.B. 037/547-302 037/547-302 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Tahirović Anel
OŠ STIJENA 77224 CAZIN, STIJENA STIJENA B.B. 037/543-536 037/543-536 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Toromanović Ajka
OŠ ŠTURLIĆ 77223 CAZIN ŠTURLIĆ B.B. 037/555-002 037/555-002 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Omanović Abid
OŠ TRŽAČKA RAŠTELA 77225 CAZIN TRŽAČKA RAŠTELA B.B. 037/520-033 037/520-033 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Muranović Samra
JU OŠ KLJUČ 79280 KLJUČ KULINA BANA B.B. 037/660-127 037/661-029 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Konjević Fuad
JU OŠ "VELAGIĆI" 79280 KLJUČ VELAGIĆI 037/647-712 037/647-713 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Zec Ćamil
JU OŠ "SANICA" 79280 KLJUČ SANICA 037/671008 037/671008 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Šulić Azra
PRVA OSNOVNA ŠKOLA 77230 VELIKA KLADUŠA IBRAHIMA MRŽLJAKA 27 037/773-811 037/770-013 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Bihorac Zehida
OŠ 25. NOVEMBAR 77230 VELIKA KLADUŠA BIHAĆKIH BRIGADA 7 037/770-208 037/770-208 os.25.novembarvbih.net.ba Selimović Sakib
JU OŠ "CRVAREVAC" 77236 VELIKA KLADUŠA CRVAREVAC, ZBORIŠTE B.B. 037/725-632 037/725-632 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ćatić Eniz
OŠ DONJA VIDOVSKA 77235 VELIKA KLADUŠA DONJA VIDOVSKA 037/723-331 037/723-331 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Jašarević Dževad
OŠ SEAD ĆEHIĆ 77235 VELIKA KLADUŠA GRAHOVO, MALA KLADUŠA 037 720-504 037/720-504 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Žalić Teufik
OŠ PODZVIZD 77232 VELIKA KLADUŠA PODZVIZD B.B. 037/718-923 037/718-923 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Hušidić Zemina
OŠ FADIL BILAL 77234 VELIKA KLADUŠA ŠUMATAC B.B. 037/713-448 037/713-448 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Brkić Hasan
OŠ TODOROVSKA SLAPNICA 77231 TODOROVSKA SLAPNICA TODOROVSKA SLAPNICA B.B.VRNOGRAČ 037/728-388 037/728-388 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Murić Hajran
OŠ "TODOROVO" 77233 TODOROVO TODOROVO B.B. 037/716-858 037/716-858 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Behrić Nedžad
OŠ 1.MART 77231 VELIKA KLADUŠA VRNOGRAČ B.B. 037/710-481 037/710-481 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Čuturić Ćamil
OŠ 5. OKTOBAR 79260 SANSKI MOST NASELJE 17, VITEŠKE B.B. 037/686-172 037/686-172 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Hadžić Anesa
OŠ HASAN KIKIĆ 79260 SANSKI MOST KLJUČKA 23 037/685-271 037/685-271 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Šuvalić Edina
JU OŠ "PRVA SANSKA ŠKOLA" 79260 SANSKI MOST BANJALUČKA B.B. 037/689-437 037/689-437 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Beširević Edita
OŠ MAHALA 79260 SANSKI MOST HAMZIBEGOVA B.B., MAHALA 037/681-989 037/681-989 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Batić Meho
OŠ SKENDER KULENOVIĆ 79266 SANSKI MOST DONJI KAMENGRAD B.B. 037/695-040 037/695-039 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Mujačić Jasmin
JU OŠ "FAJTOVCI" 79264 FAJTOVCI BB FAJTOVCI 037/698-404 037/698-404 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Hadžić Zinaida
OŠ "VRHPOLJE" 79265 SANSKI MOST VRHPOLJE BB 037/692-809 037/692-809 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Trožić Enver