Home Takmičenja

Zbirni pregled pobjednika 23. Kantonalne smotre znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola, za školsku 2015/16 godinu, možete pogledati OVDJE.

Zbirni pregled pobjednika 23. Kantonalne smotre znanja, stvaralaštva i sporta učenika srednjih škola, za školsku 2015/16 godinu, možete pogledati OVDJE.

Zbirni pregled pobjednika 22. Kantonalne smotre znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola, za školsku 2014/15 godinu, možete pogledati OVDJE.

Zbirni pregled pobjednika 22. Kantonalne smotre znanja, sposobnosti, stvaralaštva i sporta učenika srednjih škola, za školsku 2014/15 godinu, možete pogledati OVDJE.

Zbirni pregled pobjednika 21. Kantonalne smotre znanja, stvaralaštva i sporta učenika srednjih škola, za školsku 2013/14 godinu, možete pogledati OVDJE.

Zbirni pregled pobjednika 21. Kantonalne smotre znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola, za školsku 2013/14 godinu, možete pogledati OVDJE.

Pregled pobjednika XX-te Kantonalne smotre znanja, sposobnosti, stvaralaštva i sporta učenika srednjih škola, za školsku 2012/13 godinu, možete pogledati OVDJE.

Pregled pobjednika XX-te Kantonalne smotre znanja, sposobnosti, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola, za školsku 2012/13 godinu, možete pogledati OVDJE.